top of page

Page Title

LotusPOSMay2023.jpg

SUMMER 2023

ONLY $749 cho hệ thống quản lý tiệm từ xa Lotus POS dành riêng cho tiệm nail. 

Ngoài ra, khách hàng còn tiết kiệm lên tới 99% với chương trình Cash Discount.

844-867-0100

isosupport@vn.systems

www.vn.systems

#maycathe

#CashDiscount

#POS

#nailsalon

bottom of page